تکنولوژی 4K Ultra HD

🔹پوشش گسترده اماکن با فکوس چندنقطه ای
🔹شناسایی و ردیابی اشخاص و سوژه ها
🔹ثبت سوژه های متحرک و سریع
🏆کاهش 50 درصدی پهنای باند مورد نیاز

Leave a comment