انتخاب دوربین و ذخیره ساز
محاسبه میدان دید جهت آنالیز تصویر
محاسبه ذخیره ساز و پهنای باند مورد نیاز
مدیریت یکپارچه هوشمند- ایکیا
سیستم مدیریت یکپارچه ساختمان
IP Video product overview – January 2019
تکنولوژی ۴K Ultra HD